• Hærland slider
  • Hærland slider
  • Hærland slider
  • Hærland slider
  • Hærland slider

Om oss

Hærland menighet

Hærland er ei lita bygd i Eidsberg kommune i Smaalenene. Gjennom bygda går E18, og Hærland kirke ligger inntil denne veien.

Hærland menighet har ca. 1100 medlemmer, og det er gudstjeneste i Hærland kirke annenhver søndag.

Til kirkeanlegget hører et kapell / kirkestue.

Hærland kirke

Hærland kirke er fra 1879, og det er den fjerde kirken som har vært i Hærland. Dagens kirke er bygd i tre, og har ca. 300 sitteplasser.

Du kan lese mer om både de eldre kirkene i Hærland, og dagens kirke gjennom menylinjen til høyre.

Til kirkeanlegget hører også et kapell / kirkestue og et kirkegårdsannlegg.

Kirken ligger inntill E18, ca. 7 min fra Mysen sentrum, og har adresse: Visterveien 7, 1850 Mysen

Hærland kirkestue

Hærland kapell ble oppført som et gravkapell i 1924 etter tegninger av Sigurd Bensten. Det tømrede kapellet er orientert nord-syd med inngang i syd og mot øst. Kapellet er nylig blitt påbygd og renovert, og brukes i dag også som ei kirkestue.
I kapellet / kirkestua står altertavlen fra 1702 og prekestolen fra 1654.

Hærland menighetsråd 2011-1015

Aktiviteter

FAMILIEGUDSTJENESTER MED UTDELING AV 4-ÅRSBØKER

Vi har utdeling av bøker i alle våre kirker i september.  Velkommen!    Les mer...

Nytt babysangkurs starter onsdag 6. september!

Velkommen til babysang på Mysen Menighetshus Betania!    Les mer...

Det er mulig å få hjelp ved sjokk og krise

Hjelpeapparatet tilbyr samtaler og andre former for hjelp.    Les mer...

SORGFORUM OG SORGGRUPPER

Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer sorggrupper for omegnen. I tillegg ar...   Les mer...

VELKOMMEN TIL BARNEKLUBBEN I HÆRLAND

Klubben er for barn mellom 4 og 8 år. Vi samles på torsdag ettermiddager. ...   Les mer...

Småbarnsang har startet opp igjen!

Barn fra 1 til 3 år er velkommen!  Se høstens program her!    Les mer...

Knøttetkoret starter opp igjen tirsdag 29. august.

Barn fra 3 til 6 år er velkommen.    Les mer...

Konfirmantundervisning

   Les mer...

Korvetten

   Les mer...

Menighetens barnehage

Menighetens barnehage - barnehagen for menighetene i Eidsberg kirkelige fellesrå...   Les mer...

KRIK - KA DU TRUR?

Ungdomsklubben KRIK Ka du trur, er et tilbud for ungdommer fra 8.klasse og ut...   Les mer...