Eidsberg kirkelige fellesråd > Menighetene > Hærland menighet
  • Hærland slider
  • Hærland slider
  • Hærland slider
  • Hærland slider
  • Hærland slider

Om oss

Hærland menighet

Hærland er ei lita bygd i Eidsberg kommune i Smaalenene. Gjennom bygda går E18, og Hærland kirke ligger inntil denne veien.

Hærland menighet har ca. 1100 medlemmer, og det er gudstjeneste i Hærland kirke annenhver søndag.

Til kirkeanlegget hører et kapell / kirkestue.

Hærland kirke

Hærland kirke er fra 1879, og det er den fjerde kirken som har vært i Hærland. Dagens kirke er bygd i tre, og har ca. 300 sitteplasser.

Du kan lese mer om både de eldre kirkene i Hærland, og dagens kirke gjennom menylinjen til høyre.

Til kirkeanlegget hører også et kapell / kirkestue og et kirkegårdsannlegg.

Kirken ligger inntill E18, ca. 7 min fra Mysen sentrum, og har adresse: Visterveien 7, 1850 Mysen

Hærland kirkestue

Hærland kapell ble oppført som et gravkapell i 1924 etter tegninger av Sigurd Bensten. Det tømrede kapellet er orientert nord-syd med inngang i syd og mot øst. Kapellet er nylig blitt påbygd og renovert, og brukes i dag også som ei kirkestue.
I kapellet / kirkestua står altertavlen fra 1702 og prekestolen fra 1654.

Hærland menighetsråd 2011-1015

Aktiviteter

Vi har fått ny sogneprest!

Magnus Grøvle Vesteraas tiltrådte stillingen 1. oktober.     Les mer...

Vi markerer Allehelgen 2. og 3. november

Gjennom et variert program minnes vi de som har gått bort.     Les mer...

Valgresultater

Her er det nye menighetsrådet!     Les mer...

Konfirmant 2020?

Det er ikke for sent å melde seg på!     Les mer...

VELKOMMEN TIL BABYSANG!

Nytt kurs starter onsdag 16. januar.     Les mer...

Bli med i Knøttekoret

Barn fra 3 til 6 år er velkommen.    Les mer...

Bli med på Småbarnsang!

Barn fra 1 til 3 år er velkommen!  Se programmet her!    Les mer...

HVA SKJER I DEN KIRKELIGE FELLESNEMNDA?

Skal lede prosessen frem mot sammenslåingen til ett kirkelig fellesråd fra 01.1...   Les mer...

Konfirmantundervisning

   Les mer...

Menighetens barnehage

Menighetens barnehage - barnehagen for menighetene i Eidsberg kirkelige fellesrå...   Les mer...

KRIK - KA DU TRUR?

Ungdomsklubben KRIK Ka du trur, er et tilbud for ungdommer fra 8.klasse og ut...   Les mer...