• Eidsberg kirke
  • Eidsberg kirke interiør
Eidsberg menighet

Eidsberg kirke interiørEidsberg menighet  består av ca 1950 medlemmer. Menighetsgrensene er tilnærmet lik skolekretsene for Kirkefjerdingen og Tenor skoler.

Det er gudstjeneste i kirken annen hver søndag. I tillegg arrangeres konserter i kirken som har et flott 25 stemmers orgel fra 2000.

Det ligger også et gravkapell og en kirkestue på kirkeanlegget. 

I fanene under vil du finne mer informasjon om kirken, kirkestua og aktivitetene i menigheten.   

 

Eidsberg kirke

Eidsberg kirke

Grønnsundvn. 1, 1880 Eidsberg 

Eidsberg kirke er innviet til St. Olav og er den eneste av bygdas middelalderkirker som er bevart, i alle fall størstedelen av den. Kirken nevnes første gang 1236 i Håkon Håkonssons saga i forbindelse med møte mellom hertug Skule og Ambjørn Jonsson.

Den eldste kirken - misjonskirken- var sannsynlig av tre. Den eldste kirke som man har funnet rester etter, er av romansk type. Det er funnet bl.a stein med runeinnskriften Odinkar

Den nåværende kirke er i gotisk stil og er antagelig bygget i siste halvdel av det 12. århundre. Byggematerialet er av stein, og det er opptil 2,5 m tykke murer. Kirken har vestportal, men i middelalderen var det også en sydportal. Under restaureringen i 1960 ble det konstatert at kirken hadde vært brannherjet.

I årene 1880 - 1881  ble det foretatt en omfattende ombygging av kirken. En tredjepart av skipet - kor og sakristi- ble revet. I stedet ble det muret opp, av alminelig teglesten, et større korskirkeanlegg i forbindelse med resten av skipet og tårnet. Kirken fikk da sitt nåværende utseende. Ved en restaurering i årene 1959 - 1960 ble det satt opp helt nye sidegallerier.

Dersom du ønsker å  vite mer om kirken, finner du informasjon på lenkene til høyre. I forbindelse med kirkens 750 års-jubileum ble det laget et festskrift der Gudrun Minda Sandem skrev der om kirkebygget. Informasjonen er hentet fra hennes artikkel. 

Mer informasjon om kirken (følg lenken)

Kirkestua

KirkestuaKirkestua ligger like ved Eidsberg kirke. Den benyttes til korøvelser, diverse møter, barne- og ungdomsarbeid.Det er også mulig å leie kirkestua til private arrangement.

Utleiepriser:
Pr dag kroner 650,-
Vask kroner 350,-
Det er mulig å leie duker for kr 40,- pr. stk.
Kontakt:
May Ellen Kåsa tlf 69 89 16 34 / 930 61 570

Les bruksreglene for utleie
Les vedteker for utleie

Aktiviteter i menigheten

Aktivitene i Eidsberg menighet foregår i hovedsak i kirken og kirkestua. Mange av aktivitetene er knyttet til menighetens trosopplæringsprosjekt. Menigheten er også medeier i Menighetens Barnehage som har avdelinger 4 steder i  kommunen. Avdeling, Eidsberg har lokaler på Hebron bedehus.

Scroller du ned på denne siden, vil du finne litt informasjon om  disse aktivitetene: Trosopplæringprosjekt, fredagsklubben, menighetens barnehage, gudstjenester og program, dipti, Eidsberg Normisjon og kvinneforeningen.

Les mer...

Menighetsrådet

Aktiviteter

MENIGHETENES ÅRSMØTE I EIDSBERG KIRKESTUe

Felles årsmøte torsdag 12. april kl. 18.30    Les mer...

Vi er på vandring! Temakvelder i Eidsberg kirkestue våren 2018

Velkommen til føreste samling tirsdag 30. januar kl. 18.30.    Les mer...

OPPUSSINGEN I EIDSBERG KIRKE ER I GANG!

Se bilder fra oppussingen her!    Les mer...

HVA SKJER I DEN KIRKELIGE FELLESNEMNDA?

Skal lede prosessen frem mot sammenslåingen til ett kirkelig fellesråd fra 01.1...   Les mer...

Eidsberg kirke pusses opp innvendig i vinter.

Stenges fra 2. januar og cirka 3 måneder framover.    Les mer...

Nytt babysangkurs starter onsdag 17. januar 2018!

Velkommen til babysang på Mysen Menighetshus Betania!    Les mer...

Det er mulig å få hjelp ved sjokk og krise

Hjelpeapparatet tilbyr samtaler og andre former for hjelp.    Les mer...

SORGFORUM OG SORGGRUPPER

Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer sorggrupper for omegnen. I tillegg ar...   Les mer...

Konfirmantundervisning

   Les mer...

Fredagsklubben, Eidsberg menighet

For deg fra 5. -7.klasse    Les mer...

Menighetens barnehage

Menighetens barnehage - barnehagen for menighetene i Eidsberg kirkelige fellesrå...   Les mer...

KRIK - KA DU TRUR?

Ungdomsklubben KRIK Ka du trur, er et tilbud for ungdommer fra 8.klasse og ut...   Les mer...