Kirkegårder og gravferd

Sorgforum våren 2019.

Trenger du hjelp i sorgen?     Les mer...

Gravferd

Generell informasjon   Les mer...

Kirkegårdene i Eidsberg

Informasjonsbrosjyre    Les mer...

Bevaringsplaner

Bevaringsplaner for kirkene i Eidsberg kommune 2013   Les mer...

Begravelse / kremasjon

Det er de pårørende som avgjør om det skal være kistebegravelse eller bisettels...   Les mer...

Valg av kirkegård

   Les mer...

Gravferdsrituale

Innholdet i en gravferd   Les mer...

Urnenedsettelse

Informasjon om urnenedsettelse   Les mer...

Kirkegårdsvedtekter

Kirkegårdsvedtekter    Les mer...

Gravferdsloven

Lenke til gravferdsloven og foreskrift til gravferdsloven   Les mer...