Menighetsbladet Kirkekontakten

Kirkekontakten er menighetsbladet for de fire menighetene i Eidsberg. Bladet har 5 utgivelser i året og sendes til alle husstander. (Det tar noen sekunder før menighetbladet kommer opp).

Kirkekontakten 2015

Kirkekontakten 2015
Kirkekontakten nr 1 - 2015                           Kirkekontaken 2017.        

Kirkekontakten nr 2 - 2015                           Kirkekontakten nr. 1-2017
Kirkekontakten nr 3 - 2015                           Kirkekontakten nr. 2-2017

Kirkekontakten nr 4 - 2015                           Kirkekontakten nr. 3-2017
Kirkekontakten nr 5 - 2015                           Kirkekontakten nr. 4-2017

 

Kirkekontakten 2016:                                 Kirkekontakten 2018.                                                                    
Kirkekontakten nr 1 2016                             Kirkekontaken nr. 1-2018
Kirkekontakten nr 2 2016                        Kirkekontakten nr. 2-2018
Kirkekontakten nr. 3 2016.                      Kirkekontakten nr. 3-2018
Kirkekontakten nr. 4 2016.                      Kirkekontakten nr. 4-2018