Menighetsbladet Kirkekontakten

Kirkekontakten er menighetsbladet for de fire menighetene i Eidsberg. Bladet har 5 utgivelser i året og sendes til alle husstander. (Det tar noen sekunder før menighetbladet kommer opp).