Eidsberg kirkelige fellesråd > Fellesrådet

Eidsberg kirkelige fellesråd

Fellesrådet består av 2 medlemmer fra hvert av menighetsrådene, en geistelig representant og en kommunal representant. Kirkevergen forbereder sakene og er sekretær for fellesrådet.

Representanter i fellesrådet

Prost Elisabet Yrwing Guthus
Stein Eriksen
Jan H. Solberg
Trond Degnes
Ole Martin Glomsrud
Jul-Lars Kvernhusengen
Jan Tore Løkke
Unni Bjerknes
Marit Skjeppe