Kirkelig fellesnemnd

Hvorfor trenger vi kirkelig fellesnemnd?

Informasjon fra prosjektlederen.    Les mer...

MANDAT

Hva er nemdas oppgaver? Mandatet finner du her.    Les mer...

Referater fra møtene i kirkelig fellesnemnd

Innkallinger og referater.    Les mer...

Hvem sitter i nemnda?

Her finner du navnene på de som sitter i nemnda fra de forskjellige kommunene. ...   Les mer...