Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Nytt fellesråd,nytt kontor og nytt telefonnummer!

image


Fra og med 1. januar er vi en del av Indre Østfold kirkelige fellesråd.   Vi har nå kontoradresse i Kirkegt. 31, 1814 Askim (ved Askim kirke). Vi har nå også nytt telefonnummer:  69 68 14 40.

Vi forsvinner ikke fra Eidsberg, men skal fortsette å arbeide for Borg Bispedømmes motto:  "Mer himmel på jord" her i Eidsberg. 

 

 

 

 

03.01.2020