Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Velkommen til familiegudstjeneste i Mysen Menigehtshus Betania!

image

 

Småbarnsang og Knøttekor deltar i familiegudstjenesten i Mysen Menighetshus Betania søndag 13. oktober kl. 11.00.  
Gudstjenesten er ved prost Kåre Rune Hauge, og organist er Leif Ingvald Skaug. Vi feirer nattverd og takkofferet går til
Mysen Menighetshus Betania.  Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe.  

BLI MED Å SETTE NED KROKUSLØK!
Bli med å sette krokus utenfor Mysen kirke. I anledning Borg bispedømmes 50 årsjubileum dette året, ønsker vi i menighetene i Eidsberg å sette krokus ned som et symbol på vekst. Hva er vel et mer tydelig tegn på livets kraft, enn krokus som kommer opp av et bed en tidlig vårdag? Vi har fått mulighet til å plante krokus utenfor Mysen kirke, dette skal skje førstkommende søndag etter at familiegudstjenesten på Mysen menighetshus Betania er ferdig, ta med spade. 

 

 

08.10.2019