Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Valgresultater

image


 

Ved menighetsrådsvalget 9. september ble følgende valgt inn i Eidsberg felles menighetsråd:

Fra Eidsberg sokn:          Faste medlemmer:           Synnøve Bjørknes Lundeby
                                                                                    Ole Martin Glomsrud
                                          Vararepresentanter:          Svein Harald Østevik
                                                                                    Lars Kåsa


Fra Mysen sokn:             Faste medlemmer:            Bjørn Solberg
                                                                                   Eva Kathrine Reymert
                                         Varamedlemmer:               Tore Mysen
                                                                                   Håvard Eidsmo Synnes
                                                                                   Ole Asbjørn Haugerud
                                                                                   Liv Sigrunn Klævold
                                                                                   Anne Grethe Slorbakk


Fra Hærland sokn:         Faste medlemmer:            Synnøve Elisabeth Johannessen Svensson
                                                                                   Tove Ragnhild Frogner Lund
                                         Varamedlemmer:               Anne Grete Løken Bredholt
                                                                                   Thor Johan Solberg


Fra Trømborg sokn:       Faste medlemmer:            Jorunn-Mari Smevik Olsen
                                                                                   Kari Kvernhusengen Undeland
                                         Varamedlem:                     Ragnhild Johanne Stokker Kruse

18.09.2019