Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Drop-in-dåp i Mysen kirke

image


Ønsker du la barnet ditt døpes? Eller vil du bli døpt selv? Tenker du at det blir mye styr, og det vil koste mye penger?
Mange tenker at det blir for mange forberedelser rundt barnedåp, det blir slitsomt i en hektisk småbarnsfase. 

En drop-in-dåp kjennetegnes av at ingen forberedelser er nødvendig. Man bare «dropper innom», leverer en fødselsattest, undertegner et skjema og blir døpt. Man kan komme alene eller i følge med andre. Kirken stiller med faddere om nødvendig.

Så hvordan foregår drop-in-dåpen – rent praktisk? De som ønsker dåp, møter i Mysen kirke torsdag 13. juni. Dørene holdes åpne fra 16.00 til 19.00. Der blir man tatt imot av en kirkevert, deretter fyller man ut et skjema. Så blir det en kort samtale med en av prestene, deretter gjennomføres dåpsseremonien.

Dåpen er en feiring av at den døpte blir en del av Guds store familie – den verdensvide kirken. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Du behøver ikke å prestere noe eller tro på en rett måte. Dåpen er en gave som det bare er å ta imot! 

 

11.05.2019