Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Supplerende nominasjon til menighetsrådsvalget i Eidsberg.

image

 

Da det er færre kandidater enn ønskelig på listene for Eidsberg, Hærland og Trømborg sogn, åpnes det for supplerende nominasjon. Medlemmer av Den norske kirke, som er født i 2001 eller tidligere og er bosatt i de respektive sogn, kan nomineres. Forslag om å nominere en eller flere personer må underskrives av minst 5 medlemmer av Den norske kirke.

Alle nominasjoner, med nødvendige underskrifter, sendes som brevpost til:

Eidsberg kirkelige fellesråd, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen.

Frist for å nominere er onsdag 5. juni kl 12.
Ved behov for ytterligere informasjon; kontakt Bjørn Solberg, tlf. 92236766

07.05.2019