Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

FORHÅNDSSTEMMING TIL KIRKEVALGET 2019

image


Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen, kan du forhåndsstemme. 
 

I Eidsberg er det mulig å forhåndsstemme følgende steder:

  • Eidsberg kirkekontor, Ordfører Voldens vei 1:  Tirsdag til fredag i perioden 13. august til 6. september,
                                                                              fra kl. 10.00 til 14.00.
  • På Eidsberg bibliotek:                                       Torsdag 29. august fra kl. 15.00 til 19.00 og 
                                                                              torsdag 5. september fra kl. 15.00 til 19.00.


Det er en fordel om de som skal forhåndsstemme, har med seg tilsendt valgkort. Stemmemottaker kan forlange at ukjent
velger legitimerer seg med valgkort eller annen legitimasjon. 

Valgreglene er de samme som for valgdagen 9. september, men velgeren legger stemmeseddelen / -sedlene i konvolutt(er). 

Den som har avgitt forhåndsstemme, kan ikke avgi stemme på valgdagen. 


Her er listene: 

 

Eidsberg sogn:                                                                       Hærland sogn:                                                   
1. Ole Martin Glomsrud                                                            1. Anne-Grethe Bredholt
2. Svein Østevik                                                                       
 2. Tove Frogner Lund
3. Lars Kaasa                                                                           3. Synnøve Johannessen Svensson
4. Synnøve Bjørknes Lundeby                                                 4. Thor Johan Solberg


Mysen sogn:                                                                           Trømborg sogn:
1. Bjørn Solberg                                                                        1. Kari Undeland
2. Eva Reymert                                                                         2. Ragnhild Kruse
3. Håvard Synnes                                                                     3. Jorunn-Mari Smevik Olsen
4. Anne-Grethe Slorbakk
5. Tore Mysen
6. Ole-Asbjørn Haugerud
7. Liv Klævold

 

 

07.05.2019