Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Velkommen til Mysen kirke langfredag kl. 11.00

image

 

Fredag 19. april kl. 11.00 samles vi til felles langfredagsgudstjeneste i Mysen kirke. Denne formiddagen fokuserer vi på salmer og bibeltekster som at Jesus ble korsfestet på Golgata og døde der. Salmene synges denne dagen nesten uten akkompagnement, for å understreke at denne dagen er annerledes enn andre gudstjenestedager. 

På det svarte kledet på alteret ligger det 5 roser for å minne om Jesu 5 sår. Et stort kors fremme i koret blir dekorert med et svart klede. 

Gudstjenesten er ved kapellan Magnus Grøvle Vesteraas og organist Vidar Hansen. Tekstlesere fra alle våre fire menigheter deltar. 

Etter gudstjenesten er kunstutstillingen i kirken åpen fram til klokka 14.00.

 

 

 

11.04.2019