Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Skulpturutstillingen "Glede over glede" 14.-24. april

image

Velkommen til årets påskeutstilling i forbindelse med påskefeiringen i Eidsbergkirkene. I år feires alle påskens fem gudstjenester fra palmesøndag til påskedag i Mysen kirke. I den forbindelse blir det en kunstutstilling i kirkerommet i hele denne perioden og til noen dager etter. 
 

Det vil bli stilt ut verker av billedhugger/ billedkunstner/ skulptør Lise Amundsen født i 1933. Hun har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo 1950-55. Hun har vært hospitant hos billedhugger Nils Flakstad 1955 og 1959, og har hospitert hos billedhugger Henry Moore i Paris, og hos billedhuggere i London, Firenze, Bergenholtz, Chicago m.m. 
Lise Amundsen har mange utsmykninger og verk i offentlige samlinger, og store statuer i mange byer i Norge og rundt omkring i verden. Hun har deltatt på mange utstillinger, og har hatt mange separatutstillinger. Hun former ofte i et abstrakt/ naturalistisk formspråk, og lager også mye relieff av ansikter og byster. Vi har fått et utvalg av hennes verker til påskeutstillingen i Mysen kirke. Palmesøndag blir det høytidelig åpning av kunstutstillingen rett etter palmesøndagsgudstjenesten. Kunstneren vil selv være til stede ved åpningen, og vi håper at mange fra hele Indre Østfold benytter anledningen til å få med seg denne spesielle kunstutstillingen gjennom påskeuken.

Kulturkveld og avslutning av utstillingen.
Skulpturutstillingen vil bli avsluttet med en kulturkveld i Mysen kirke onsdag 24.april. kl 19.00. Da blir det dikt og musikk som passer til skulpturenes tema, ved blant andre fløytespiller Wenche Aarum.

Det er fri entre til utstillingen og kulturkvelden.

Utstillingen er åpen til følgende tider: 
Palmesøndag 14. april klokka 12.30-14.00 (rett etter gudstjenesten)
Mandag 15. april klokka 11.00-13.00.
Skjærtorsdag 18. april klokka 16.30-17.30 (før gudstjenesten)
Langfredag 19. april klokka 12.30-14.00 (rett etter gudstjenesten)
Påskedag 21. april klokka 12.30-14.00 (rett etter gudstjenesten).

Velkommen til påskekirken og denne unike kunstutstillingen!

 

                       

                     "Glede over glede"                                                                  "Omsorg"

 

        

 

 

10.04.2019