Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Ny prost i Østre Borgesyssel prosti

image

Borg bispedømmråd har ansatt Kåre Rune Hauge som prost i Østre Borgesyssel prosti. 

Hauge kommer fra stillingen som sogneprest i Høybråten, Fossum og Stovner. Der har han vært ansatt siden 2013.

Før det var han generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag siden 1998, men var tilknyttet organisasjonen helt siden 1987. 

Han har også vært studenprest i Oslo. 

I 2017 var han nominert som en av kandidatene til bispeembetet i Oslo.

Vi ønsker ham hjertelig velkommen til vårt prosti!

Innsettelsesgudstjenesten vil finne sted i Eidsberg kirke søndag 18. august kl. 18.00.

05.04.2019