Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Hans Majestet Kongens Gardes Signalkorps kommer til Eidsberg kirke

image

 

Mandag 29. april klokken 19.00 avlegger Hans Majestet Kongens Gardes Signalkorps Eidsberg kirke et besøk.

Korpset vil holde en konsert sammen med vår egen organistvikar Syver Minge. Minges bror, Mattis Minge, tjenestegjør for tiden i Signalkorpset som trommeslager og blir også med på denne konserten. Signalkorpset består av 16 trompetister og 8 slagverkere. Programmet vil strekke seg fra Barokkmusikk til Signalmarsjer, krydret med innslag fra orgel og solistinnslag akkompagnert av orgel. Konserten ledes av signalkorpset dirigent, Løytnant Benny Solli.

Det er gratis entré, med kollekt til menighetens musikk- og kulturarbeid. 

 

 

14.02.2019