Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Gudstjeneste med dåp og presentasjon av nye konfirmanter

image

Velkommen til gudstjeneste i Trømborg kirke søndag 14. oktober kl. 11.00. Gudstjenesten er ved kapellan Magnus Grøvle Vesteraas og organist Victor Jankowski. 2 små jenter skal døpes og de nye konfirmantene skal presenteres for menigheten. De får hver sin bibel i gave.  Denne gudstjenesten har et særlig fokus på Bibelens betydning for kirken og samfunnet. Sondre Volden og Anna Løe spiller trompet.  Takkofferet går til TV-aksjonens formål om å skape et varmere samfunn gjennom Kirkens Bymisjons prosjekt «Mindre alene sammen».  Det serveres kirkekaffe etter gudstjenesten. 

 

 

 

 

10.10.2018