Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Velkommen til gudstjeneste med 50-årskonfirmanter i Mysen kirke

image

 

Velkommen til gudstjeneste i Mysen kirke søndag 14. oktober kl. 11.00. Gudstjenesten er ved sogneprest Solfrid Leinebø Seljås og kantor
Willem Wilschut.  Årets 50-årskonfirmanter deltar, og det er også en glede at Mysen mannskor deltar og synger for oss og med oss, sammen med sin dirigent Jan-Sverre Stensrud. Søndagens prekentekst tar utgangspunkt i den rike mannen og Lasarus slik det står skrevet i Lukas evangelium kapittel 16
 Vi feirer nattverd, det vil bli bedt bønner og nye konfirmanter fra Mysen deltar med oppgaver. Takkofferet går til Mysen Menighetshus Betania.  Etter gudstjenesten serveres det en enkel kirkekaffe bak i kirken.

 

 

                      

 

 

10.10.2018