Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Støtt årets TV-aksjon!

image

 

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.
 

Ordfører Erik Unaas skriver om årets TV-aksjonen:

- Årets aksjon går til Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn.

- Dermed er aksjonen ekstra relevant for Eidsberg siden Kirkens Bymisjon har etablert seg i kommunen og har et bredt tilbud ut mot       grupper som særlig trenger det.

- Vi har flere aktiviteter enn noen gang knyttet opp mot TV-aksjonen i kommunen. Eksempler er kåring av bysuppa med frist til å komme     med oppskrifter 1.oktober og kåring av vinneren hjemme hos meg 5.oktober, TV-aksjonskonsert 11.oktober kl.18:30 på Festiviteten og   skoleløp på Eidsberg ungdomsskole 16.oktober.

- Selve aksjonsdagen er søndag 21.oktober. Vi vil oppfordre alle til å melde seg som bøssebærere, uansett om du bor i Eidsberg eller en   annen kommune.

- Hvis du kan være med og ta årets viktigste søndagstur, registrer deg på https://blimed.no/boessebaerer/ . Hvis du vil gå i Eidsberg, kan du sende navn, mobilnummer, e-post og eventuelle ønsker om rode til leder av TV-aksjonskomiteen Per Inge Bjerknes på mobil 90914145.

 

Her kan du lese om hva de innsamlede pengene går til. 

 

 

 

 

 

 

 

https://blimed.no/nyheter/dette-skal-pengene-gaa-til/

 

 

 

 

03.10.2018