Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

STILLINGEN SOM KIRKEVERGE I INDRE ØSTFOLD KIRKELIGE FELLESRÅD LYSES UT.

image

 

Indre Østfold kirkelige fellesråd trer i funksjon 01.12.2019, som en følge av at 5 kommuner slås sammen til Indre Østfold kommune fra 01.01.2020. Den nye kommunen vil ha ca 45000 innbyggere, 72% av disse er medlemmer i Den norske kirke.  

Det nye fellesrådet vil få ansvaret for drift og vedlikehold av 12 kirker og 13 kirkegårder, og vil være arbeidsgiver for 45 ansatte. Indre Østfold kirkelig fellesråd blir gravferdsforvalter i den nye kommunen.  To av menighetene i den nye kommunen driver i dag barnehage.

Arbeidet med å organisere det nye fellesrådet har pågått i ett år, under ledelse av en prosjektleder og en kirkelig fellesnemnd. I løpet av høsten regner vi med å ha tegnet organisasjonskartet og avklart plassering av kontorer og arbeidsstasjoner.

Indre Østfold kirkelige fellesnemnd lyser med dette ut stillingen som kirkeverge i Indre Østfold. Dette er en 100% stilling. Tiltredelsesdato avklares ved ansettelse.

Stillingen innebærer daglig ledelse av fellesrådets oppgaver. Den første tiden må arbeidet med å etablere en ny organisasjon og å bygge en felles kultur, prioriteres.

 

Her kan du lese hele utlysningsteksten.

 

26.09.2018