HVERDAGSMESSE I MYSEN KIRKE TORSDAG 20. SEPTEMBER KL. 17.00

image

Rett fra jobb til hverdagsmesse?  Torsdag 20.september klokka 17.00 er det gudstjeneste i Mysen kirke. Biskop Atle Sommerfeldt vil holde en tekstrefleksjon ut fra en bibeltekst. Kantor Willem Wilschut står for det musikalske, og sokneprest Solfrid Leinebø Seljås forretter liturgien. Det blir salmesang, bønn og nattverd.  

Hverdagsmessen er åpen for alle og arrangeres i forbindelse med biskop Atle Sommerfeldts årlige prostibesøk.  

Etter gudstjenesten er det enkel kirkekaffe på Mysen Menighetshus Betania. 

Vel møtt!

14.09.2018