Velkommen til gudstjeneste med menighetsmøte etterpå

image

 

Søndag kl 1100 ønskes du velkommen til Mysen kirke hvor det er gudstjeneste med  ett dåpsbarn, bønn, preken, nattverden og takkoffer til menighetsarbeidet. Det blir kjente salmer.  Prekenteksten handler om  at Jesus fikk inderlig medfølelse og helbredet sønnen til en enke i Nain, slik vi kan lese om i Lukas kapittel 7.  Hva tenker vi i dag om dette med helbredelse, og  hva med oppvekkelse fra døden? Organist Vidar Hansen har det musikalske ansvaret, Sigrun Ryan Degnes er klokker og sokneprest Solfrid Leinebø Seljås er forrettende prest.

Etter gudstjenesten i Mysen kirke er det menighetsmøte om lokal kirkeordning etter 2020. Det handler om organiseringen av menighetene. I Eidsberg er det nå ett felles menighetsråd, men det er fortsatt fire sokn. Dette er en prøveordning, vedtatt før kirkevalget i 2015. Rådet har åtte folkevalgte medlemmer, to fra hvert sokn. Før nyttår må vi i Eidsberg bestemme om vi går tilbake til ordningen med fire menighetsråd, eller skal søke om å forlenge prøveordningen. Et annet alternativ er å søke om å slå sammen de fire soknene i Eidsberg til et sokn. Dette må ses i lys av at etter 1.januar 1920 er vi en del av en større enhet som heter Indre Østfold kirkelige fellesråd med blant annet 12 kirker. Møt opp på søndag og si din mening på menighetsmøtet.  Alle kirkemedlemmer i Mysen sokn er velkommen til menighetsmøtet, og alle er velkommen til gudstjenesten. Vel møtt til alle!

12.09.2018