Velkommen til å motta 4-årsbok i Eidsberg kirke 16. september!

image

 

Søndag 16. september kl 11.00 ønskes du velkommen til  Eidsberg kirke hvor det er gudstjeneste med høsttakkefest og utdeling av
4-årsbok. Heen bygdekvinnelag pynter kirken, og Høie og Kirkefjerdingen bygdekvinnelag har ansvaret for kirkekaffe og kaker etter gudstjenesten. Tema for denne gudstjenesten er "skaperverket og vårt ansvar". Gudstjenesten er den siste utdelingen av 4-årsbøker i Eidsberg for i år, og alle barn født i 2014 som enda ikke har mottatt en 4-årsbok er svært velkomne – uavhengig av bosted.

Ett barn skal døpes i gudstjenesten. Willem Wilschut sitter ved orgelet, Elisabet Riiser Dankel er klokker og kapellan Magnus Grøvle Vesteraas er forrettende prest. Dagens takkoffer går til Menighetens Barnehage.Vel møtt til alle!

 

03.09.2018