KLIMAPILGRIMSVANDRING 19. AUGUST

image

Klimapilegrimsvandring. 

Bli med på pilegrimsvandring fra Trømborg kirke til Eidsberg kirke!  Små og store inviteres til å vandre på en nymerket trasé via Sameia fra Trømborg kirke til middelalderkirken Eidsberg kirke, til sammen 9 km gjennom et vakkert kulturlandskap. Ruta går stort sett på vei, lysløype og på gode stier, men cirka 1 kilometer av turen går i litt ulendt terreng. Det blir en fin tur med tid for både refleksjon, sang, god prat, en rast og noe stillhet i løpet av pilgrimsvandringen. Prestene Sven Giljebrekke og Magnus Grøvle Vesteraas og kantor Willem Wilschut med flere bidrar underveis. Når vi cirka kl. 14.00 ankommer vandringens mål, Eidsberg kirke,  inviteres inviteres vi inn til en liturgisk avslutning. 

Les mer på www.eidsberg.kirken.no

Oppmøte:   kl 09.30 ved Eidsberg kirke for samkjøring til Trømborg kirke.
Oppstart:    kl. 10.00 fra Trømborg. 
Klokka 14.00: Liturgisk avslutning i kirken. 
Gratis entre.
Arrangør: Den Norske Kirke, Trømborg og Eidsberg menighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.08.2018