Kirkelig fellesnemnd har fått sin egen hjemmeside

image

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Indre-Ostfold-kirkelige-fellesnemnd/

22.06.2018