PINSE ER KIRKENS FØDSELSDAG!

image

Ordet pinse kommer av det greske ord pentekoste, som betyr den femtiende, noe som gir mening når man husker at pinse feires 50 dager etter påske.

Opprinnelig var pinsen en jødisk fest som markerte avslutningen på påsken og minnet om mottakelsen av de ti bud på Sinai, der Moses fikk lovens tavler.

De første menighetene har sitt utspring i pinsebegivenheten. Derfor kaller mange også pinsedagen for kirkens fødselsdag. I Det nye testamente fortelles det hvordan Den hellige ånd ti dager etter Jesu himmelfart kommer over apostlene, som var samlet for å feire den jødiske pinsefesten. På merkelig vis blir de i stand til å forstå og tale alle mulige språk. Deretter går de ut i verden for å forkynne budskapet om Jesus Kristus. 

 I vår tid feirer vi pinse med høytidsgudstjeneste, og i Mysen ønsker vi velkommen til gudstjeneste på pinsedag - 20. mai - klokka 11.00. 
Gudstjenesten er ved kapellan Magnus Grøvle Vesteraas og kantor Willem Wilschut. Solister er Irene Lundblad, sang og
Christine Møklegaard, fløyte. Nattverd.  Takkoffer til Den Evangelisk-Lutherske kirke i Jordan og Det Hellige Land.
Enkel kirkekaffe.  

Her kan du lese mer om pinse. 
 

15.05.2018