Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

BLIR DU MED?

image

Pianoet i Mysen kirke

Schimmel-pianoet som står i Mysen kirke er ca. 50 år gammel.
Det bærer preg av tidens tann. Både møbelet og innmaten er svært nedslitt.

Det er vanlig at hamrene i et piano slites over tid, særlig ved hyppig bruk,
og pga. klimatologiske endringer i rommet. Dette er ekstra krevende i et
kirkerom, der det stadig er svingninger i temperatur og fuktighetsgrad.
Det er også vanlig at gode, verdifulle instrumenter trenger en helrenovering
etter ca. 60 år. En slik restaurering er såpass kostbar, at man alltid må vurdere
om instrumentet er verdt det.

Pianoet i Mysen kirke er et helt vanlig bruksinstrument, som først og fremst er tenkt til hjemmestua – ikke til et større og akustisk vanskelig kirkerom som Mysen kirke.

«Lydmessig holder ikke dette pianoet i et så stort rom som Mysen kirke. Det gir en tam lyd, som ikke egner seg til litteraturspill eller konsertbruk.»       (Jan-Sverre Stensrud, musiker og tidligere kantor i Eidsberg)


Flotte Mysen kirke – bykirken vår – trenger gode instrumenter, som er kirkerommet verdig.

Det er stor musikalsk aktivitet i Mysen kirke, både ved gudstjenester og konserter.

Det er et tankekors at flere aktører som bruker piano foretrekker å ha med sitt eget instrument istedenfor å bruke kirkens piano.

«Eidsberg kommunale kulturskole samarbeider tett med kantor i Mysen menighet. Vi har et stort ønske om at våre elever skal kunne oppleve gode instrumenter på de arenaene vi bruker. Dårlige instrumenter gir ikke mye glede for hverken utøvere eller publikum.»  (Hanne Blekken, rektor, Eidsberg kommunale kulturskole)


Brukt flygel..
Mysen menighet vil nå starte arbeidet med på sikt skaffe et godt klaverinstrument til kirken.

Flere sakkyndige, bl.a. vår faste pianostemmer, anbefaler et mindre flygel. Et flygel har en vesentlig større klangbunn enn et piano, og egner seg derfor bedre til et kirkerom.

Det er trangt fremme i Mysen kirke; av praktiske årsaker må det derfor være et mindre flygel.

Generelt ligger prisene til et godt, brukt flygel på høyde med nypriser for pianoer.


Finansiering.

Vi ser for oss at vi kan skaffe et godt, brukt instrument til kr. 80.000. Mysen menighet har fått kr. 20.000 i startkapital av Sigrid og Kjell Arnbjørn Mysens stiftelse. Av de resterende 60.000 har vi satt oss som mål å samle inn kr. 30.000.

Et flygel har 88 tangenter.

Hvis 88 mennesker sponser en tangent hver til kr. 340/st., er vi i mål!

  • Er du glad i Mysen kirke?
  • Er du stolt av den gudstjeneste- og konsertarenaen den er?


VIL DU VÆRE MED OG KJØPE EN TANGENT?

«Jeg vil anbefale arbeidet med innsamling til nytt flygel i Mysen kirke på det varmeste. Et godt instrument vil være til stor glede, både for utøvere og menigheten.»   (Vidar Hansen, musiker og komponist, tidligere kantor i Eidsberg)


Vi gjør oppmerksom på at gaver til frivillige organisasjoner, samt tros- og livssynssamfunn, gir rett til skattefradrag. Minstebeløp i 2018 er kr. 500 i samlet beløp til samme organisasjon / trossamfunn.

Hvis du vil bidra til å realisere dette prosjekt, kan du overføre det beløpet du selv ønsker til

Eidsberg kirkelige fellesråd

Konto nr. 1020 07 12205

Merk: Flygelprosjekt Mysen kirke

Ønsker du skattefradrag for gaven, skriver du i tillegg ditt personnummer. Kirkekontoret vil da automatisk rapportere videre til skatte-myndighetene.

Beløpet på kr. 340 var kun et eksempel; alle gaver er velkomne!

Ønsker du mer informasjon, kan du ringe kirkekontoret (6970 2261), eller snakke direkte med organisten.

Her kan du laste ned informasjon om innsamlingen i pdf. 

 

 

 

 

 

13.04.2018