VELKOMMEN TIL MYSEN KIRKE PÅ SØNDAG.

image

Gudstjeneste v/ kapellan Magnus Grøvle Vesteraas og kantor Willem Wilschut. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe. 

 

13.02.2018