ASKEONSDAGGUDSTJENESTE I EIDSBERG KAPELL 14. FEBRUAR KL. 19.00

image

Velkommen til askeonsdagsgudstjeneste i Eidsberg kapell onsdag 14. februar kl. 19.00.  Gudstjenesten er ved kapellan Magnus Grøvle
Vesteraas og sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.  Kantor Willem Wilschut spiller. Nattverd. Takkoffer til Menighetens Barnehage. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkesuppe i Kirkestua.

Fra fastelavenssøndag til feitetirsdag, skulle vi etter tradisjonen ta farvel med feit mat som "kjøtt". Det latinske uttrykket «carne val» betyr rett oversatt «farvel til kjøttet». Askeonsdag (14.februar) markerer inngangen til den kristne fastetiden.
Festen er over på feitetirsdag og fasten tar til på askeonsdag. Fastetiden er tiden da man skulle avstå fra mat og vie seg til bønn og forberedelse til påskehøytiden. Fasten varer i 40 dager, og har røtter helt tilbake til Rom i år 450. Antall fastedager har bibelske forbilder: Israels 40 år i ørkenen, Moses 40 dager på Sinai-fjellet før han mottok paktstavlene, og Jesu faste i 40 dager i ørkenen. Over hele verden er det kristne som markerer fastetiden som en forberedelsestid før påske. Mange er det også som avstår fra overdådig mat i denne tiden, og setter av mer tid til "det indre liv". Fasten kan være en tid for refleksjon, og kanskje nyorientering.
Blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag var i tidligere tider viktige dager som markerte inngangen til fasten, og vi har kanskje mista noe av den kollektive forståelsen av hva dette betyr i dag? Askeonsdag har lange tradisjoner. Vi ser spor helt tilbake til år 450 e. Kr., og den bibelske forankring har dagen i Bibelens ord om å "kle seg i sekk og aske" i Matteus kapittel 11. Tradisjonelt symboliserer aske boten, men gir også rom for tolkninger om oppstandelsens håp som kristenlivet gir.
Faste finner vi i de fleste kulturer og i de fleste religioner. Også som eldgammel medisinsk bruk, finner vi fasten som renselse og helsebringende gjerning. Som religiøst motiv vil faste bety både renselse, egenkontroll, men ikke minst et middel for å gjenoppdage Guds vilje.
Kristne markerer fasten også i dag, og hver for oss så kan vi reflektere over fastens egentlige innhold. Hva skulle de 40 dager før påske bestå i? Hva betyr faste? Er det bare snakk om å avstå fra mat, for eksempel kjøtt? Eller kan det i dag handle om å avstå fra noe annet for å få mer tid til å søke Gud gjennom for eksempel bibellesning og bønn? 

Vi utfordres av Jesus selv. Det var vanlig også på Jesus tid å faste, og i Matteus kapittel 6, 16 – 18 sier Jesus hva den rette faste handler om. Og kanskje finner vi i disse versene svaret på hvorfor vi hører så lite om fasten og hvem som faster av kristne i Norge? 
For det er kristne i Norge som faster rent bokstavelig også i dag, men det vil de som regel ikke snakke om. De mener at det er bare mellom dem og Gud. 
Uansett kan vi alle bruke fastetiden til en tid for ettertanke og refleksjon over vårt Gudsforhold og over hvordan vi bruker tid og penger.

 

 

                      

07.02.2018