MENIGHETENES ÅRSMØTE I EIDSBERG KIRKESTUe

image

Velkommen til menighetenes årsmøte i Eidsberg kirkestue torsdag 12. april kl. 18.30. Årsmeldinger for de enkelte menighetene samt for fellesrådet legges fram. Saker som ønskes behandlet må meldes inn til kirkekontoret innen fredag 23. mars. 

Mer informasjon om årsmøtet kommer etter hvert.  Sett av dagen allerede nå!  

01.02.2018