VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I MYSEN ELLER TRØMBORG KIRKE!

image

Jesu dåp og vår dåp. 
På søndag formiddag har vi to gudstjenester i Eidsberg, i Trømborg kirke og i Mysen kirke. I begge gudstjenestene tar vi utgangspunkt i at Jesus ble døpt av døperen Johannes, og at vi blir døpt utfra Bibelteksten fra Markus kap 1, 3-11. Tema blir belyst gjennom salmene og prekenen. I Mysen kirke forrettes gudstjenesten av kapellan Magnus Grøvle Vesteraas, og kantor Willem Wilschut har det musikalske ansvaret. Det blir dåp og vi feirer det hellige nattverdens sakrament. I Trømborg forrettes gudstjenesten av sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, og organist Victor Jankowski trakterer orgelet. Konfirmanter deltar med oppgaver. Et barn skal døpes, og det blir også her nattverd, forbønn, preken og salmer. Etter gudstjenesten inviteres det til kirkekaffe bak i kirken. Gudstjenestene er som vanlig åpne for alle.

11.01.2018