VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE PÅ 2. SØNDAG I ADVENT!

image

Velkommen til adventsgudstjeneste med tema: «Forventning». På 2.søndag i advent samles vi i Mysen kirke på formiddagen og feirer gudstjeneste sammen. Vi synger de kjente adventssangene som «Tenn lys, et lys skal brenne», «Rydd vei for Herrens komme» og «Gjør døren høy, gjør porten vid», og tenner det andre lyset i adventstaken. Bibeltekstene denne dagen handler om forventning til det å komme hjem. Gudstjenesten forrettes av sogneprest Solfrid Leinebø Seljås, klokker er Johanne Buer, konfirmanter har kirketjeneste og organist er Vidar Hansen. Vi feirer nattverd rundt alterringen denne dagen. Dagens takkoffer går til KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte) som blant annet arbeider for å produsere lydbøker og låne de ut til alle som trenger en bok på lyd.  Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe, bak i kirken. Alle er velkommen.

06.12.2017