Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

VELKOMMEN TIL KONSERT I EIDSBERG KIRKE 4. NOVEMBER KL. 19.00!

image

VELKOMMEN TIL ALLEHELGENSKONSERT SØNDAG 4. NOVEMBER KL. 19.00.

Allehelgensdag er dagen i kirkeåret der kirken feirer helgenene. Den liturgiske fargen denne dagen er hvit, som er festfargen. I Den norske kirke markerer den hvite farge at vi gleder oss over det de døde har betydd, og over at de nå er hos Gud. Derfor er Allehelgensdag en viktig minnedag for de som har gått bort, og mange går på graven for å tenne lys, og tenke på generasjonene som er gått før oss.

Allehelgenskonserten i Eidsberg kirke har vært en tradisjon i mange år. 

Sentrale aktører på årets konsert er Eidsberg bygdekor, Mysen Damekor, Mysen Mannskor, solist Pål-Simen Stemmedalen, et sammensatt orkester, Eidsberg kirkes kantor og sokneprest Solfrid Leinebø Seljås. På konserten vil det bli fremført mye fint, både klassisk og viser fra nyere tid. Vi får også synge sammen noen av de gode slitesterke salmene.

Konserten er gratis for alle. Det blir tatt opp kollekt ved utgangen.

Invitasjon er sendt ut til alle som har mistet noen i året som har gått.  Men ALLE er velkommen. 

 

 

 

 

30.10.2017