HVA SKJER I DEN KIRKELIGE FELLESNEMNDA?

image

De 5 kirkelige fellesrådene i det som skal bli den nye kommunen Indre Østfold, har etablert en kirkelig fellesnemnd som skal lede prosessen frem mot sammenslåingen til ett kirkelig fellesråd fra 01.12.19.  

Anne-Grethe Larsen er ansatt som prosjektleder for arbeidet med sammenslåingen.

Her kan du lese mer om kirkelig fellesnemnd.

26.10.2017