VI ER GUDS HENDER PÅ JORDA! Plakatkampanje på trikk, buss og bane.

image

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, hvordan vi viser nestekjærlighet, er inkluderende, og viser engasjement og ansvar for både miljø, forbruk og rettferdighet. Diakonen leder det diakonale arbeidet i en menighet eller kirke, og har et hovedansvar for at diakonien virkeliggjøres gjennom kirkens liv og lære. Helt konkret så jobber diakoner med å bedre menneskers livsvilkår uavhengig av bakgrunn og livsfase.

I Oslo, Asker og Bærum kan du nå finne plakater som informerer om det viktige arbeidet som gjøres i kirken. 

 

 

12.10.2017