Madonaens ankomst til Eidsberg kirke ble feiret festgudstjeneste

image

Foto: Erik Unaas.


Søndag 8. oktober var det festgudstjeneste i Eidsberg kirke. Anledningen var at en del gamle gjenstander fra Tenor kirke nå skal få stå permanent i Eidsberg kirke.  Det er stort for mange i lokalsamfunnet at Madonna-skulpturen nå er kommet på plass i kirken, slik Erling Grini ønsket det. Eidsberg bygdekor sang ved gudstjenesten, og årets 50-årskonfirmanter deltok.

Vi viser her en del bilder fra gudstjenesten og fra kirkekaffen etterpå.  

 


Foto: Erik Unaas.

Gina Maria G. Østmoe (t.v) og Ida Nilsen Aune har laget den flotte hylla som Madonnaen er plassert på.

 


Foto: Erik Unaas.

Madonnaen har god utsikt over menigheten!

 


Foto: Erik Unaas

Bygdekoret bidro til å gjøre gudstjenesten til en fest!

 


Foto: Erik Unaas.

Arne Servan og Per Kvakkestad var på plass! 

 


Foto: Erik Unaas.

50-årkonfirmantene stilte opp og ble "vist fram" for menigheten!

 


Foto: Erik Unaas.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe. Her er Bjørn Solberg i samtale med Ruth Thelle og Åshild og Asbjørn Mysen
foran monteren med de andre gjenstandene fra Tenol gamle kirke.

 

 

09.10.2017