REFORMASJONSUTSTILLING I GALLERI FESTIVITETEN

image


Utstillingen "Kunstens viktigste oppdragsgiver" i regi av Eidsberg Kunstforening, Eidsberg Historielag og Den norske kirke er i gang i Galleri Festiviteten. Onsdag 27. september ble utstillingen åpnet ved biskop Atle Sommerfeldt med et engasjerende foredrag om tema: «Kunstens viktigste oppdragsgiver». Kantor Willem Willschut slo an tonen og Lina Everine Kvade gledet oss med vakker sang ved åpningsarrangementet. Utstillingen er åpen torsdager fra kl 16.00 – 19.00 og lørdager og søndager fra kl 12.00 – 15.00, i andre etasje på Festiviteten helt fram til 15.oktober.

Her kan du laste ned brosjyren for utstillingen

Utstillingen kom i stand i forbindelse med at det nå er 500 år siden Martin Luther spikret opp tesene på kirkedøra i Wittenberg.   Eidsbergkirkene samarbeider med Eidsberg kunstforening og Eidsberg historielag for å presentere et utvalg lokalhistorie kombinert med levende kunst. Utstillingen vil favne bredt og ta oss med på de store linjene i reformasjonshistorien fram til i dag. Utstillingen vil blant annet inneholde gjenstander utlånt av Borgarsyssel museum og Folkenborg museum. 7.trinn på alle barneskolene i Eidsberg har fått tilbud om besøk på utstillingen med et pedagogisk opplegg rundt Martin Luther og reformasjonens betydning.

 

Her ser du noen bilder fra åpningsdagen:

 

Tollof Dahl åpnet utstillingen ved å slå på en gammel "kirkeklokke", formet som en V.  Den kan være fra Hærlands gamle stavkirke fra 1200-1300-tallet.   Tollof overtok den v-formede kirkeklokka i 2014. I mange år hadde den stått bak et skap i det gamle Løkkaverkstedet (nå revet for ny E18), og deretter kom den til Mårud gård Marker i noen år. Tollof har ordnet med et stativ til v-klokka, som nå er plassert på galleriet i Hærland kirkestue.

 

Biskop Atle Sommerfeldt holdt åpningsforedraget.

 

         

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530. Den har blitt et utbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke. Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Det røde hjertet viser til liv og kjærlighet, mens den hvite rosen representerer glede og fred.  På utstillingsåpningen ble denne rosen servert som kringle! 

 

                          

Biskopens kappe er også stilt ut på Festiviteten fram til mandag 2. oktober. Til høyre er det Helga Frøyset og Elisabeth Spydevold som viser den fram.

 

Mange hadde møtt fram på åpningsdagen.

 

Kunstforeningsens leder, Ranveig Funderud.

 

Kantor Willem Wilschut spilte for de mange gjestene. I bakgrunnen et fantastisk bilde av alteret i Eidsberg kirke.

 

 

Biskopen sammen med sogneprest Solfrid Leinebø Seljås og kapellan Magnus Grøvle Vesteraas.

 

 

29.09.2017