Østreng Normisjon Misjonsforening feiret 40-årsjubileum

image

Normisjon Østereng er en liten misjonsforening som møtes i hjemmene en gang i måneden. De startet i oktober 1977 for å støtte Randi Kopperud som den gangen var misjonær for Santalmisjonen.  I dag støtter de prosjektet «Utdanning i Bangladesh».
Til jubileet fikk de besøk av informasjonsrådgiver Sunniva Vikan , fra Normisjon sentralt. Ranveig og Synnøve bidro med sang og musikk. Leder Karin Solberg ledet kvelden på en fin og ledig måte. Det var god bevertning og utlodning.
Mona Duserud hilste på vegne av Normisjon Mysen og siterte første verset på sangen: Dine løfter er mange.

Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås hilste på vegne av den Norske Kirke med å sammenlignepå Guds omsorg med når en kyllingmor brer vingene sine rundt kyllingene. En slik omsorg har Gud for oss, og soknepresten framholdt at misjonsforeningen hadde i 40 år vært med på å hjelpe andre mennesker til å få oppleve denne omsorgen ved å støtte misjonsarbeidet. Hun fortsatte med å lese fra salme 40, vers 8 B – 10, og takket misjonsforeningen for å være med å holde misjonskallet levende i våre menigheter, særlig i Mysen menighet.  Hver enkelt av damene fikk et håndskrevet takkekort av Solfrid. Bildet over teksten viser sogneprest Solfrid sammen med hele misjonsforeningen.  De er fra venstre: Bodil Haugerud, Vicky Dahl, Gerd Berger, Sigrun Ryan Degnes, Karin Solberg og Randi Kopperud.

Det ble en fin kveld i misjonens tegn!

 

 

Karin Solberg intervjuet Randi Kopperud, som har vært misjonær i Bangladesh.

 

 

Arne Servan, Sunniva Vikan (informasjonskonsulent i Normisjon)  og Randi Kopperud.

 

 

Mange gjester, god mat og god prat!

 

22.09.2017