"PÅ KONGEVEIEN".

image

Søndag har gudstjenesten i Hærland kirke fått temaet: «På kongeveien». Temaet er dypt forankret i Bibelen, og noe av dette tar sokneprest Solfrid Leinebø Seljås opp i søndagens preken. Hans Petter Hersleth er klokker, Anna Løe spiller trompet, og Victor Jankowski trakterer orgelet/pianoet. Vi skal feire nattverdens sakrament, og synge kjente salmer.
Siden Hærland kirke ligger rett ved en kongevei så er det naturlig med en gudstjeneste som fokuserer på dette. Bakgrunnen for det begrepet kongevei, var at tidlig på 1600-tallet fantes det ingen kjøreveier i Norge, bare rideveier. Da det i 1623 ble funnet sølv i Kongsbergområdet, trengte kongen i Danmark-Norge bedre veier å få fraktet sølvet til København på. Etter hvert beordret Kong Christian 4. flere kongeveier, og kongeveien i Hærland er en av dem. På søndag vil Ole Vister fra Hærland orientere om kongeveien som gikk forbi Hærland, og om nymerkingen av veien som ble foretatt i 2009. Eidsberg historielag har lagd en brosjyre om kongeveien og den blir delt ut til alle interesserte, ved kirkekaffen. Det blir skyss fra Mysen kirke en halv time før gudstjenesten starter. Velkommen til felles gudstjeneste for hele Eidsberg i Hærland kirke og til enkel kirkekaffe etterpå. Kirkekaffen blir også i kirken eller ute ved pent vær.

 

 

Revhaugbrua.

09.08.2017