Hva tenker du om menighetene Trømborg, Mysen, Eidsberg og Hærland?

image

 

 

HVA TENKER DU OM MENIGHETENE TRØMBORG, MYSEN, EIDSBERG OG HÆRLAND?
 

Nå får du mulighet til å si din mening og komme med dine erfaringer om livet i Den Norske Kirke i Eidsberg.

Hvordan opplevde du ditt siste besøk i en kirke?
Følte du deg hjemme der?
Bidrar kirken til å gi deg håp og til å gi deg hjelp til å forstå eget liv?
Hvordan burde kirken arbeide?

Hvilke endringer kunne du ønske deg?

Det er i fase to i prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken» (MUV) at alle i Eidsberg kommune etterhvert får muligheten til å gi sin tilbakemelding på disse og flere andre spørsmål. Du velger selv om du svarer skriftlig ved avkryssing på et papirark eller på nett via «Questback». Spørreskjemaet blir å finne her på kirkens nettside og via Facebook: «Den Norske Kirke i Eidsberg».

Helt anonymt.
Det vil selvfølgelig være helt frivillig om en vil si sin mening. Svarene blir behandlet konfidensielt og blir anonymisert. Det betyr at ingen kan spore svarene tilbake til deg. Alle som jobber med undersøkelsen har taushetsplikt, og ingen vil i ettertid ha tilgang på opplysninger som kan koble skjema og person. Prosjektet er meldt til Personvernombudet i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Et stort planarbeid.
De fire menighetene Trømborg, Mysen, Eidsberg og Hærland har inngått et samarbeid med Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo (MF) om prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken». Dette er et prosjekt i regi av Borg bispedømme, og kalles MUV-Borg og det går over to år.  Prosjektet betegnes som en toårig «systematisk utviklingsprosess» og som en «fellesreise». Det karakteriseres som en av de største planarbeidene kirkene i Eidsberg har gått inn i. Det er et arbeid som vil søke å systematisere tidligere planer og arbeidsmetoder i kirken.

Tradisjon og veivalg.
Målsettingen er å forstå hva som er Eidsberg-menighetenes tradisjon og særpreg og hvordan utviklingen i kirkelivet i Eidsberg har vært frem til nå. Målsettingen vil også være å beskrive nå-situasjonen, lokalmiljøet og de utfordringer en står overfor. På grunnlag av en analyse skal det så drøftes hva menighetene ser som riktige veivalg og prioriteringer i årene framover.

En sentral samtalepartner for menighetenes ansatte og tillitsvalgte i denne prosessen er dyktige fagfolk ved Menighetsfakultet og mentorer som de har dyktiggjort for oppgaven. MF legger til rette for et faglig nettverk og drøftinger rundt fagfeltet menighetsutvikling.

Det blir arrangert seminarer og videreutdanningskurs for hele Norge. Erfaringer fra tilsvarende utviklingsarbeid i Danmark og Sverige blir også trukket inn.

Den Norske Kirke i Eidsberg er i gang med dette utviklingsarbeidet. Styringsgruppa i MUV-Eidsberg er: Ungdomsdiakon Solveig Tjernæs Vormeland, menighetsrådsmedlem Håvard Synnes, menighetsrådsleder Bjørn Solberg, kirkeverge Anne-Grethe Larsen og sokneprest Solfrid Leinebø Seljås. Styringsgruppa håper på god oppslutning rundt spørreundersøkelsen, så vi får bredest mulig basis for å prioritere utviklingen for Den Norske Kirke i Eidsberg.

 

Klikk her for å komme til spørreskjemaet.

 

 

30.06.2017