"Fast som fjell". Messe i Eidsberg kirke søndag 19. februar

image

Velkommen til felles gudstjeneste i Eidsberg kirke søndag 19. februar. Det er Kristi forklarelsesdag, og prost Elisabet Yrwing Guthus har satt "fast som fjell» som tema for gudstjenesten.  Kantor Willem Wilschut spiller. Det blir sang v/ Wenche Hammer. To barn skal døpes, og vi feirer nattverd. Takkofferet går til Kirkens bymisjon.  Det er søndagsskole, og etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe.  Velkommen til gudstjeneste!

 

 

14.02.2017