Hvorfor konfirmant?

image

Hvorfor konfirmant ?

Omkring ¾ av alle ungdommer i Norge lar seg konfirmere i kirken hvert år. Noen gjør det fordi det er tradisjon, andre for presangenes skyld. Men undersøkelser viser at mange lar seg konfirmere fordi de også vil vite mer om Gud og kristendommen. en god anledning til å få vite mer og til selv å ta stilling til det Jesus sa og gjorde.

Hva er konfirmasjon ?

Selve ordet konfirmasjon betyr å bekrefte, eller å svare ja. Før var det slik at konfirmantene måtte svare ja på at de trodde på Gud. Slik er det ikke lenger. Det viktigste er at Gud sier ja til oss og bekrefter sin omsorg og sitt nærvær i våre liv. Når konfirmantenes navn blir nevnt i konfirmasjonshandlingene og det blir bedt en spesiell bønn for hver enkelt, forteller det at Gud er opptatt av den enkelte av oss og det livet vi lever. Han stadfester at løftene fra dåpen fremdeles gjelder og vil følge oss videre gjennom livet. Når presten legger hånden på konfirmantens hode, er det en synlig handling som viser at Gud er nær oss uansett om vi forstår det eller ikke.

 

Hva skjer i konfirmanttiden ?

Menighetene har ulike opplegg for konfirmasjonstiden, men vanligvis starter man opp i september/oktober med konfirmantpresentasjon i kirken og avslutter med konfirmasjonsgudstjeneste i mai/juni.

Konfirmantundervisningen er på lørdager og søndager i løpet av skoleåret.  Disse dagene er varierte med undervisning, gruppeoppgaver og sosialt fellesskap.

Konfirmantene har også tjenesteoppgaver i gudstjenesten og er med på konfirmantenes egen innsamlingsaksjon før påske, fasteaksjonen. 

Konfirmantene er også med i ulike prosjektgrupper og på konfirmantleir.

Konfirmasjon er frivillig. Det forventes derfor at konfirmantene er positivt med i undervisningsopplegget og at man prioriterer samlingene om disse kommer i konflikt med andre aktiviteter.

 

Les mer om konfirmasjon her.

13.05.2016