Støtt Mysen menighetshus Betania.

imageStøtt MMHB!   Vi er glade for økonomisk støtte!

Byggingen av Mysen Menighetshus Betania (MMHB) har vært et økonomisk løft for eierne, Mysen menighet og Normisjon Mysen. Hele prosjektet var kostnadsberegnet til ca. 6 millioner kroner. Etter støtte fra faste givere og flotte enkeltbeløp fra støttespillere er det samlede lånet på ca. 2,5 millioner kroner i Eidsberg Sparebank nå redusert til ca. 1,8 millioner kroner. Behovet for økonomisk støtte er fortsatt stort. Det er viktig for MMHBs videre drift at nedbetalingen av lånet skjer så raskt som mulig.

MHB trenger flere givere!

Støtten kan været engangsbeløp eller du kan tegne deg som fast giver.  (se eget skjema på denne siden).

Mysen Menighetshus Betanias konto er: 1020.27.43000.

Har du spørsmål, kan du ringe:

Dag Mysen, økonomikomiteen, tlf 414 34 466,

Trond Degnes, Mysen menighetsråd, tlf 918 51 622

Elisabeth Spydevold, Normisjon  Mysen, tlf 990 31 565

11.08.2015