Det er mulig å få hjelp ved sjokk og krise

image

 


Mysen ble rammet av en tragisk bilulykke 2.  juli. Dette berører mange, og vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det finnes ulike tilbud.

    -        Om du eller noen du vet om trenger hjelp til å sortere tanker og spørsmål….

    -        Om du trenger noen som kan lytte til deg, eller du bare går rundt og kommer ikke i gang igjen etter ulykken……..

Ta kontakt med Familiesenteret eller kirkekontoret i Eidsberg. De kan tilby samtale og evt hjelpe deg videre.

Det er mange fagfolk som kan bistå i en vanskelig periode, og du kan melde inn et behov for oppfølging.

Hjelpeapparatet kan tilby:

      - en som kan lytte til deg

      - en som kan si om det du tenker er normalt å tenke på

      - evt henvise deg videre om det trengs

Denne ulykken involverer mange personer i lokalmiljøet. Noen av krisetilbudene vil iverksettes når det nærmer seg skolestart. Mange er nå på ferie og har ikke fått tatt del i det akutte krisearbeidet.

Mysen kirke vil være åpen flere ganger rundt skolestart og utover høsten. Da gis det anledning til å få en stille stund og/ eller tenne lys for noen.

Kriseteamet, prest og andre i hjelpeapparatet tenker på alle som er berørt av denne ulykken, direkte eller indirekte. 

Hjelpeapparatet er der for deg – «Ingen spørsmål er for små eller for store».

Ta kontakt med servicekontoret i Eidsberg kommune, og spør etter familiesenteret på tlf 69 70 20 00, eller ring kirkekontoret på tlf. 69 70 22 61.

 

 

15.07.2015