Småbarnsang har startet opp igjen!

image


De fleste barn har glede av sang og musikk. For de aller minste er sang en fin måte å knytte bånd mellom mor/far og barnet. Barnet trenger at vi ser på det og blir kjent med det, det er helt grunnleggende for god tilknytning og oppvekst.  Babysang er en fint tilbud å starte opp med, og de barna som er for store for babysang kan fortsette på småbarnssang og videre på knøttekor. Vi prøver å legge til rette for at sangene skal appellere til barna med ulike rytmer, tekster og bevegelser. Tilbudene er en del av trosopplæringen i Den norske kirke i Eidsberg.

Vi starter opp igjen tirsdag 15. august.    Her kan du se programmet for både babysang, småbarnsang og knøttekor. 

14.01.2015