Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Bli med på Småbarnsang!

image


De fleste barn har glede av sang og musikk. For de aller minste er sang en fin måte å knytte bånd mellom mor/far og barnet. Barnet trenger at vi ser på det og blir kjent med det, det er helt grunnleggende for god tilknytning og oppvekst.  Babysang er en fint tilbud å starte opp med, og de barna som er for store for babysang kan fortsette på småbarnssang og videre på knøttekor. Vi prøver å legge til rette for at sangene skal appellere til barna med ulike rytmer, tekster og bevegelser. Tilbudene er en del av trosopplæringen i Den norske kirke i Eidsberg.

Datoene for Småbarnsang våren 2019 er:
29. januar
26. februar
26. mars
23. april.
Avslutning sammen med Knøttekor 21. mai.

 

14.01.2015