Bli med i Knøttekoret

image

De fleste barn har glede av sang og musikk. For de aller minste er sang en fin måte å knytte bånd mellom mor/far og barnet. Barnet trenger at vi ser på det og blir kjent med det, det er helt grunnleggende for god tilknytning og oppvekst.  Babysang er en fin start, og de barna som er for store for babysang kan fortsette på småbarnssang og videre på knøttekor. Vi prøver å legge til rette for at sangene skal appellere til barna med ulike rytmer, tekster og bevegelser. Tilbudene er en del av trosopplæringen i Den norske kirke i Eidsberg.

Knøttekor er for barn fra 3 til 6 år.  Vi samles på Mysen Menighetshus Betania kl.17.00-18.30.

Her er datoene for Knøttekor høsten 2018:
28. august
25. september
23. oktober
20. november

Her kan du se programmet for både babysang, småbarnsang og knøttekor.

14.01.2015