Mysen menighets misjonsprosjekt

image

Kommunikasjon mellom muslimer og kristne i Kamerun.

Å dele sin tro
Den evangeliske luthereske kirke i Kamerun (EELC) arbeider for å nå ut til nye områder i den nordlige delen av landet. I evangeliseringsarbeidet legges det vekt på å jobbe em tilrettelegging av god kommunikasjon mellom muslimer og kristne.

Målet er å utruste lokale kristne, både ansatte og ulønnede medarbeidere, til å dele sin kristne tro med naboer og med folk som bor i andre landsbyer. Lokale kirkekor og kvinnegrupper inkluderes i evangeliseringsaksjoner. Alle har noe å bidra med og kan delta med sine talenter. Evangeliseringsarbeidet følges av bønn, og både unge og voksne deltar i bønnearbeidet. Det lages enkelt materiell som brukes under aksjonene. Nange bestemmer seg for å følge Jesus og ber om opplæring og materiell.
Men ikke alle steder bærer evangeliseringen frukt med det samme. Det er ofte et arbeide som krever tid og tålmodighet før en kan se at det spirer og gror. Særlig i de muslimske områdene møter de kristne store utfordringer. (I Kamerun er 20% av befolkningen muslimer. I nord er andelen mye større). Derfor er det viktig at å lære kirkens medlemmer å holde fast på troen og frimodig dele den med sine naboer. Det er laget intensivkurs for de kristne, særlig i forhold til muslimer. Det er avholdt mangeslike kurssamlinger og evangeliseringsaksjoner med stor oppslutning.

Gjennom dette arbeidet får muslimer i Kamerun en mulighet til å bli kjent med Jesus Kristus.

Støtt Mysen menighets misjonsprosjekt !
Det Norske Misjonselskap takker Mysen menighet for engasjement i prosjektet; Kommunikasjon mellom muslimer og kristne i Kamerun.

Vil du bli fast giver til prosjektet ?
Ta kontakt med kirkekontoret  i Eidsberg for å få tilsendt en brosjyre eller kontakt:
Det Norske Misjonsselskap (NMS), Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger
Prosjektnummer. er: 521 056

Vil du gi en enkeltgave til prosjektet ?
Send gaven til Det Norske Misjonsselskap (NMS), kontonummer 8220 02 85030 og merk gaven med prosjektnummer 521 056 Kommunikasjon mellom muslimer og kristne i Kamerun

Mysen menighet sin misjonskontakt er Ingebjørg Gramstad, som treffes på tlf.: 69 89 04 70


skrevet av Ragnar Duserud

21.11.2014