Normisjon Mysen

image

Normisjon Mysen holder til på Mysen Menighetshus Betania som ligger sentralt plassert i Storgt. 17 i Mysen sentrum. 

Normisjonsforeningen har møtedager på onsdager og enkelte søndager.
Siste lørdag i hver måned inviterer vi til Lørdagstreff. Dette er en samling på tvers av kulturer.
I tillegg er det bønnesamling hver 3. mandag i måneden.

Velkommen til våre samlinger!

Johannes 3.16 
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

SE PROGRAM FOR NORMISJON MYSEN HER Normisjon Mysen feiret 90 år lørdag 10. mars 2018. Les forenigens historie her.

 

Normisjon Mysen driver tre kor som samler mange sanglade mennesker i alle aldre til øvelser og sangoppdrag.

 
 

 
Leder av Normisjon Mysen er: Mona Duserud, tlf: 907 51 844, e-post: mona.duserud@gmail.com
-----------------------

Normisjon Mysen og Mysen menighet eier Mysen Menighetshus Betania i fellesskap.
Vår felles visjon for huset - er å få et aktivt og sterkt møtested for kristen tro i Mysen. 

Mysen Menighetshus Betania ble innviet 26. januar 2014 etter 9. måneders byggeperiode.
 
 
 

21.11.2014