Normisjon Mysen

image

Normisjon Mysen holder til på Mysen Menighetshus Betania som ligger sentralt plassert i Storgt. 17 i Mysen sentrum

Normisjonsforeningen har møtedager på onsdager og enkelte søndager.
Siste lørdag i hver måned inviterer vi til Lørdagstreff. Dette er en samling på tvers av kulturer.
I tillegg er det bønnesamling hver 3. mandag i måneden.

Velkommen til våre samlinger!

Matteus 11.28 
Jesus sier: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.


SE PROGRAM FOR NORMISJON MYSEN HER 
 

Onsdag 8. november kl 1830 inviteres menn i alle aldre til "Herre'lig aften for menn, les mere HER.

Normisjon Mysen driver tre kor som samler mange sanglade mennesker i alle aldre til øvelser og sangoppdrag.

 
 

 
Leder av Normisjon Mysen er: Mona Duserud, tlf: 907 51 844, e-post: mona.duserud@gmail.com
-----------------------

Normisjon Mysen og Mysen menighet har bygd ut Betania til et nytt menighetshus i Mysen.

Vår felles visjon for huset - er å få et aktivt og 
sterkt møtested for kristen tro i Mysen. 

Mysen Menighetshus Betania ble innviet 26. januar 2014 etter 9. måneders byggeperiode.
 
 
 

21.11.2014