Normisjon Mysen

image

Normisjon Mysen holder til på Mysen Menighetshus Betania som ligger sentralt plassert i Storgt. 17 i Mysen sentrum

Normisjonsforeningen har møtedager på onsdager og enkelte søndager.
Siste lørdag i hver måned inviterer vi til Lørdagstreff. Dette er en samling på tvers av kulturer.
I tillegg er det bønnesamling hver 3. mandag i måneden.

Velkommen til våre samlinger!


SE PROGRAM FOR NORMISJON MYSEN HER Høstens program kommer snart

Mandag 21 aug. kl 1200. Bønnemøte
Onsdag 23 aug. kl 1900. Samlingsfest. Besøk av Øystein Sjølie
Lørdag 26 aug.. kl 1300. Lørdagstreff. Besøk av Solveig Tjernes Vormeland


Normisjon Mysen driver tre kor som samler mange sanglade mennesker i alle aldre til øvelser og sangoppdrag.

 
 

 
Leder av Normisjon Mysen er: Mona Duserud, tlf: 907 51 844, e-post: mona.duserud@gmail.com
-----------------------

Normisjon Mysen og Mysen menighet har bygd ut Betania til et nytt menighetshus i Mysen.

Vår felles visjon for huset - er å få et aktivt og 
sterkt møtested for kristen tro i Mysen. 

Mysen Menighetshus Betania ble innviet 26. januar 2014 etter 9. måneders byggeperiode. 
 
 

21.11.2014