Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Ungdomskoret MESSAGE

image

Ungdomskoret Message
er for tiden ikke i drift
 
KRIK - KA DU TRUR?
har samlinger for ungdom hver fredag 
 
Ungdomskoret Message er det eldste koret som holder til på Mysen Menighetshus Betania. 
Koret ble etablert i 1971 og het da Mysen Ungdomskor. 
Koret endret navn til Ungdomskoret MESSAGE i 2003.

21.11.2014