Eidsberg kirkelige fellesråd > Aktiviteter > Barn

Aktiviteter for barn

Her finner du informasjon om aktiviteter som drives for barn i regi av menighetene og misjonsorganisasjonene. Dette er aktiviteter som kommer i tillegg til menighetenes trosopplæringsprosjekt

VELKOMMEN TIL BABYSANG!

Nytt kurs starter onsdag 16. januar.     Les mer...

Bli med i Knøttekoret

Barn fra 3 til 6 år er velkommen.    Les mer...

Bli med på Småbarnsang!

Barn fra 1 til 3 år er velkommen!  Se programmet her!    Les mer...

Fredagsklubben, Eidsberg menighet

For deg fra 5. -7.klasse    Les mer...

Mysen barnegospel

For deg som liker å synge, danse eller spille i band!    Les mer...

Mandagskveld, Trømborg menighetshus

For barn fra 1. - 7.klasse    Les mer...

Trosopplæring

I 2005 ble menighetene i Den norske kirke i Eidsberg; Mysen, Trømborg, Hærland ...   Les mer...